W związku z wpłynięciem ofert o realizacje zadania w trybie uproszczonym, zgodnie z art.19a pkt3 podajemy do publicznej wiadomości złożone oferty na czas 7 dni.