Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV w obrębie Gogolewo gmina Dębnica Kaszubska (działki nr 17 i 19).