Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Przebudowa Izby Regionalnej w Motarzynie".