Zapytanie ofertowe pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo, dz. nr 84, obręb Łabiszewo.