Zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe - organizacja i realizacja wycieczek dydaktycznych dla dzieci z Przedszkoli na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.