Przebudowa linii energetycznej w systemie "zaprojektuj - wybuduj".