Ogłoszenie I etapu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 rok

Ogłoszenie I etapu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 1817) i XXXIII/273/2017 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2018 rok, ogłoszono I etap konkursu na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Oferty w zakresie zadań objętych konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do dnia 5 lutego 2018 r. (poniedziałek) do godz. 17.00.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania:


 

Wytworzył:
Anna Mułyk
(2018-01-11)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2018-01-11 14:46:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2018-01-11 14:48:49)