Aktualizacja podstawowej kwota dotacji

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Na podstawie art.78 c ust. 3 pkt 1 i ust. 6,w związku z art.89 d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 roku poz.1943 z póź. zm.) Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza:

 

1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla przedszkola wynosi 11.110,66zł ( miesięcznie 925,89 zł) .

 

Dębnica Kaszubska 31.03.2017r.

Wytworzył:
Jadwiga Dołżycka
(2017-04-04)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2017-04-04 12:58:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2017-04-04 12:59:05)