Bilanse za 2015 r.

Załączniki

plik pdf - Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dębnica Kaszubska sporządzony na dzień 31.12.2015 r.pdf Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dębnica Kaszubska sporządzony na dzień 31.12.2015 r.pdf
(139.05 KB)
Wytworzył:
Teresa Łukasiak
(2016-06-27)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2016-06-27 11:35:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2016-06-28 09:15:31)
plik pdf - Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2015 r.pdf Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2015 r.pdf
(1.01 MB)
Wytworzył:
Teresa Łukasiak
(2016-05-31)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2016-05-31 10:30:23)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Rachunek zysków i strat za 2015 r.pdf Rachunek zysków i strat za 2015 r.pdf
(1.09 MB)
Wytworzył:
Teresa Łukasiak
(2016-05-31)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2016-05-31 10:30:19)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Bilans z wykonania budżetu za 2015 r.pdf Bilans z wykonania budżetu za 2015 r.pdf
(1.02 MB)
Wytworzył:
Teresa Łukasiak
(2016-05-31)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2016-05-31 10:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Bilans jednostki budżetowej za 2015 r.pdf Bilans jednostki budżetowej za 2015 r.pdf
(1.49 MB)
Wytworzył:
Teresa Łukasiak
(2016-05-31)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2016-05-31 10:30:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Teresa Łukasiak
(2016-05-31)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2016-05-31 10:33:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2016-05-31 10:34:01)