Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej od 2012 r.