Rejestry prowadzone przez pracownika ds. ewidencji ludności

 Stanowisko ds. ewidencji ludności – Beata Matusik (pokój nr 6). 

Prowadzi rejestry/ewidencje:

- ewidencja ludności,

- ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

- rejestr wyborców,

- rejestr pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych,

- rejestr zawiadomień o zgromadzeniach publicznych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2011-12-11 19:45:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2012-03-28 10:09:16)